Miesięczne archiwum: październik 2017

Jakie są różnice między najmem okazjonalnym a najmem instytucjonalnym?

W 2010 roku do Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego została wprowadzona nowa umowa nazwana „umową najmu okazjonalnego”. Siedem lat później do powyższej ustawy dodane zostały przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, które wprowadziły do polskiego porządku prawnego kolejną nową umowę nazwaną „umową najmu instytucjonalnego”. W związku z pojawieniem się kolejnej umowy, zmianie uległy przepisy dotyczące umowy najmu okazjonalnego. Oba rodzaje umów mają zastosowanie wyłącznie do lokali mieszkalnych. W opublikowanym artykule wymienione zostały cechy, które odróżniają umowy od siebie, a należą do nich między innymi czas trwania umowy, wysokość kaucji czy terminy na opróżnienie lokalu.

Zapraszamy do lektury artykułu z komentarzem radcy prawnego Iwony Osiak opublikowanego na portalu GazetaPrawna.pl.

Publikację znajdą Państwo tutaj.