Miesięczne archiwum: grudzień 2017

Zmiany w prawie budowlanym – wady i zalety

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą zmienione przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany dotyczyć będą między innymi sposobu obliczania odległości planowanych zabudowań od granicy działki, zezwolenia na budowę budynku przylegającego ścianą do ściany istniejącego budynku czy miejsc parkingowych i garaży.

O zaletach i wadach nowych przepisów opowiada adwokat Paweł Chojecki. Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego na portalu muratorplus.pl.

Publikację znajdą Państwo tutaj.

Split payment a firmy budowlane

Od kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie w transakcjach dokonywanych na rzecz innych płatników płatności podzielonej (ang. split payment). Taki model płatności polega na rozdzielnym płaceniu kontrahentowi kwoty netto z faktury (na jego rachunek bankowy lub w inny sposób) i kwoty VAT (na specjalny, dedykowany rachunek bankowy). Kwota VAT mogłaby służyć jedynie do zapłaty przez podatnika jego zobowiązań podatkowych oraz płatności kwoty VAT na rzecz swoich kontrahentów. Warto przy tym wspomnieć, że metoda płatności podzielonej nie miałaby zastosowania w transakcjach B2C (firma – osoba prywatna).

Wprowadzenie metody split payment budzi wiele kontrowersji i pytań. Oceny nowej metody płatności dla branży budowlanej podjęła się radca prawny Iwona Osiak.

Zapraszamy do lektury artykułu z naszym komentarzem opublikowanego na portalu muratorplus.pl.

Publikację znajdą Państwo tutaj.