english

Blog

Blog to miejsce, w którym będziemy umieszczać krótkie komentarze do wydarzeń ze świata prawa. Chcemy, aby forma tych tekstów była mniej zobowiązująca i mamy nadzieję, że dzięki temu przyjemniejsza w odbiorze. Prawo bywa fascynujące i chcielibyśmy nim zainteresować również osoby, które zawodowo się nim nie zajmują.

Dobrej lektury.

Umowa o wykonanie projektu architektonicznego – plan umowy

opublikowano: 06/04/2018, autor: Paweł Chojecki, kategoria: architektura

Jak zabrać się do przygotowania umowy o prace architektoniczne? Najlepiej tak, jak przy każdej umowie – zacząć od planu. Zapraszamy do lektury artykułu, aby dowiedzieć się jak taki plan opracować.

Czytaj całość »

Zmiany w prawie budowlanym – wady i zalety

opublikowano: 28/12/2017, autor: Paweł Chojecki, kategoria: architektura

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą zmienione przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany dotyczyć będą między innymi sposobu obliczania odległości planowanych zabudowań od granicy działki. O zaletach i wadach nowych przepisów opowiada adwokat Paweł Chojecki. Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego na portalu muratorplus.pl.

Czytaj całość »

Split payment a firmy budowlane

opublikowano: 06/12/2017, autor: Iwona Osiak, kategoria: architektura

Od kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie w transakcjach dokonywanych na rzecz innych płatników płatności podzielonej (ang. split payment). Taki model płatności polega na rozdzielnym płaceniu kontrahentowi kwoty netto z faktury (na jego rachunek bankowy lub w inny sposób) i kwoty VAT (na specjalny, dedykowany rachunek bankowy). Wprowadzenie metody split payment budzi wiele kontrowersji i pytań. Oceny nowej metody płatności dla branży budowlanej podjęła się radca prawny Iwona Osiak. Zapraszamy do lektury artykułu z naszym komentarzem opublikowanego na portalu muratorplus.pl.

Czytaj całość »

Jak wygląda umowa najmu okazjonalnego i instytucjonalnego?

opublikowano: 27/11/2017, autor: Iwona Osiak, kategoria: architektura

Przepisy dotyczące umowy najmu okazjonalnego i umowy najmu instytucjonalnego nie są szczególnie rozbudowane. Ustawodawca założył, że umowy te w praktyce nie będą zasadniczo różnić się od standardowej umowy najmu lokalu mieszkalnego. Zostały one jedynie wzbogacone o dodatkowe elementy, które nie występują przy „zwykłym” najmie lokalu mieszkalnego. Odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób powinny zostać skonstruowane umowy najmu okazjonalnego i umowy najmu instytucjonalnego udziela radca prawny Iwona Osiak. Zapraszamy do lektury artykułu z naszym komentarzem opublikowanego na portalu GazetaPrawna.pl.

Czytaj całość »

Korzyści z najmu instytucjonalnego dla wynajmującego i najemcy

opublikowano: 15/11/2017, autor: Paweł Chojecki, kategoria: architektura

W poprzednim artykule poruszaliśmy temat różnic pomiędzy umową najmu okazjonalnego a umową najmu instytucjonalnego. Pozostając w temacie powyższych umów, w kolejnym komentarzu wyszczególniamy korzyści jakie wynikają z najmu instytucjonalnego dla wynajmującego i najemcy. Zapraszamy do lektury artykułu z komentarzem adwokata Pawła Chojeckiego opublikowanego na portalu GazetaPrawna.pl.

Czytaj całość »

Jakie są różnice między najmem okazjonalnym a najmem instytucjonalnym?

opublikowano: 27/10/2017, autor: Iwona Osiak, kategoria: architektura

W 2010 roku do Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego została wprowadzona nowa umowa nazwana „umową najmu okazjonalnego”. Siedem lat później do powyższej ustawy dodane zostały przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, które wprowadziły do polskiego porządku prawnego kolejną nową umowę nazwaną „umową najmu instytucjonalnego”. Oba rodzaje umów mają zastosowanie wyłącznie do lokali mieszkalnych. W opublikowanym artykule wymienione zostały cechy, które odróżniają umowy od siebie, a należą do nich między innymi czas trwania umowy, wysokość kaucji czy terminy na opróżnienie lokalu. Zapraszamy do lektury artykułu z komentarzem radcy prawnego Iwony Osiak opublikowanego na portalu GazetaPrawna.pl.

Czytaj całość »

Potrzebujesz pomocy prawnej?