english

Blog

Blog to miejsce, w którym będziemy umieszczać krótkie komentarze do wydarzeń ze świata prawa. Chcemy, aby forma tych tekstów była mniej zobowiązująca i mamy nadzieję, że dzięki temu przyjemniejsza w odbiorze. Prawo bywa fascynujące i chcielibyśmy nim zainteresować również osoby, które zawodowo się nim nie zajmują.

Dobrej lektury.

Umowa o wykonanie projektu architektonicznego – plan umowy

opublikowano: 06/04/2018, autor: Paweł Chojecki, kategoria: architektura

Jak zabrać się do przygotowania umowy o prace architektoniczne? Najlepiej tak, jak przy każdej umowie – zacząć od planu. Zapraszamy do lektury artykułu, aby dowiedzieć się jak taki plan opracować.

Czytaj całość »

Wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

opublikowano: 01/02/2018, autor: Iwona Osiak, kategoria: spółki

W poprzednim artykule omówiliśmy obowiązkowe i fakultatywne elementy jednej z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dziś zamieszczamy przykładowy wzór takiej umowy. Zapraszamy do lektury.

Czytaj całość »

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – omówienie

opublikowano: 12/01/2018, autor: Iwona Osiak, kategoria: spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Pierwszym krokiem do wykonywania działalności w takiej formie jest zawarcie umowy spółki z o.o. Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik po obowiązkowych i fakultatywnych elementach takiej umowy, który mamy nadzieję pomoże stworzyć umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością najlepiej odpowiadającą Państwa potrzebom. Zapraszamy do lektury.

Czytaj całość »

Jak dokonać konwersji pożyczki na kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

opublikowano: 11/01/2018, autor: Iwona Osiak, kategoria: spółki

W praktyce funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością niejednokrotnie zdarza się tak, że jej wspólnicy udzielają własnej spółce pożyczek pieniężnych. Pożyczki są udzielane przez wspólników w sytuacji, gdy spółce z o.o. brakuje pieniędzy (np. na bieżącą działalność lub inwestycje). W sytuacji, gdy po określonym czasie od udzielenia pożyczki okazałoby się, że spółka albo nie dysponuje pieniędzmi na jej zwrot (wspólnikowi), albo nie jest to biznesowo sensowne rozwiązanie, wówczas warto przeprowadzić tzw. konwersję pożyczki na kapitał zakładowy spółki z o.o. Zapraszamy do lektury artykułu.

Czytaj całość »

Zmiany w prawie budowlanym – wady i zalety

opublikowano: 28/12/2017, autor: Paweł Chojecki, kategoria: architektura

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą zmienione przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany dotyczyć będą między innymi sposobu obliczania odległości planowanych zabudowań od granicy działki. O zaletach i wadach nowych przepisów opowiada adwokat Paweł Chojecki. Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego na portalu muratorplus.pl.

Czytaj całość »

Split payment a firmy budowlane

opublikowano: 06/12/2017, autor: Iwona Osiak, kategoria: architektura

Od kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie w transakcjach dokonywanych na rzecz innych płatników płatności podzielonej (ang. split payment). Taki model płatności polega na rozdzielnym płaceniu kontrahentowi kwoty netto z faktury (na jego rachunek bankowy lub w inny sposób) i kwoty VAT (na specjalny, dedykowany rachunek bankowy). Wprowadzenie metody split payment budzi wiele kontrowersji i pytań. Oceny nowej metody płatności dla branży budowlanej podjęła się radca prawny Iwona Osiak. Zapraszamy do lektury artykułu z naszym komentarzem opublikowanego na portalu muratorplus.pl.

Czytaj całość »

Jak wygląda umowa najmu okazjonalnego i instytucjonalnego?

opublikowano: 27/11/2017, autor: Iwona Osiak, kategoria: architektura

Przepisy dotyczące umowy najmu okazjonalnego i umowy najmu instytucjonalnego nie są szczególnie rozbudowane. Ustawodawca założył, że umowy te w praktyce nie będą zasadniczo różnić się od standardowej umowy najmu lokalu mieszkalnego. Zostały one jedynie wzbogacone o dodatkowe elementy, które nie występują przy „zwykłym” najmie lokalu mieszkalnego. Odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób powinny zostać skonstruowane umowy najmu okazjonalnego i umowy najmu instytucjonalnego udziela radca prawny Iwona Osiak. Zapraszamy do lektury artykułu z naszym komentarzem opublikowanego na portalu GazetaPrawna.pl.

Czytaj całość »

Korzyści z najmu instytucjonalnego dla wynajmującego i najemcy

opublikowano: 15/11/2017, autor: Paweł Chojecki, kategoria: architektura

W poprzednim artykule poruszaliśmy temat różnic pomiędzy umową najmu okazjonalnego a umową najmu instytucjonalnego. Pozostając w temacie powyższych umów, w kolejnym komentarzu wyszczególniamy korzyści jakie wynikają z najmu instytucjonalnego dla wynajmującego i najemcy. Zapraszamy do lektury artykułu z komentarzem adwokata Pawła Chojeckiego opublikowanego na portalu GazetaPrawna.pl.

Czytaj całość »

Jakie są różnice między najmem okazjonalnym a najmem instytucjonalnym?

opublikowano: 27/10/2017, autor: Iwona Osiak, kategoria: architektura

W 2010 roku do Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego została wprowadzona nowa umowa nazwana „umową najmu okazjonalnego”. Siedem lat później do powyższej ustawy dodane zostały przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, które wprowadziły do polskiego porządku prawnego kolejną nową umowę nazwaną „umową najmu instytucjonalnego”. Oba rodzaje umów mają zastosowanie wyłącznie do lokali mieszkalnych. W opublikowanym artykule wymienione zostały cechy, które odróżniają umowy od siebie, a należą do nich między innymi czas trwania umowy, wysokość kaucji czy terminy na opróżnienie lokalu. Zapraszamy do lektury artykułu z komentarzem radcy prawnego Iwony Osiak opublikowanego na portalu GazetaPrawna.pl.

Czytaj całość »

Opodatkowanie nagród w konkursach internetowych

opublikowano: 22/09/2017, autor: Beata Zyśk, kategoria: wszystkie

Zagadnienie dotyczące podatku dochodowego od nagród w konkursach internetowych zdążyło już obrosnąć w szereg mitów. Dotyczy to w szczególności dwóch kwestii. Pierwszą z nich jest rzekome zwolnienie od podatku nagród otrzymywanych w konkursach internetowych, a drugim – ustalenie, kto jest płatnikiem tego podatku. Zapraszamy do lektury!

Czytaj całość »

Newsletter zgodny z prawem – czyli jaki?

opublikowano: 07/07/2017, autor: Natalia Łaski, kategoria: dane osobowe

Prawidłowe i zgodne z prawem wysyłanie newslettera wymaga przede wszystkim zapoznania się z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zawarte w nich uregulowania nakładają na przedsiębiorców wymóg uzyskania odpowiednich zgód przed rozpoczęciem wysyłania newslettera. O tym, jakie konkretnie zgody należy uzyskać, piszemy w naszym artykule. Zapraszamy do lektury.

Czytaj całość »

Polityka bezpieczeństwa informacji

opublikowano: 26/04/2017, autor: Natalia Łaski, kategoria: dane osobowe

Każdy administrator danych osobowych ma obowiązek opracowania oraz wdrożenia polityki bezpieczeństwa informacji. Dokument zawierający politykę bezpieczeństwa informacji ma na celu określenie sposobu przetwarzania danych osobowych oraz środków ich ochrony. W artykule przedstawiamy listę zagadnień, które powinny znaleźć się w polityce bezpieczeństwa informacji wraz z ich omówieniem. Zapraszamy do lektury.

Czytaj całość »

Jak wypełnić formularz KRS-W3?

opublikowano: 25/04/2017, autor: Beata Zyśk, kategoria: spółki

Jednym z elementów zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest złożenie wniosku do KRS o rejestrację spółki. W tym celu należy wypełnić formularz KRS-W3. Jeśli są Państwo zainteresowani jak to prawidłowo zrobić, zapraszamy do lektury artykułu.

Czytaj całość »

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

opublikowano: 13/04/2017, autor: Natalia Łaski, kategoria: dane osobowe

Przetwarzając dane osobowe należy zadbać o ich prawidłową ochronę. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, ich administrator musi przygotować dokument o nazwie „instrukcja zarządzania systemem informatycznym”. Jak należy to zrobić, opisaliśmy w naszym artykule. Zapraszamy do lektury!

Czytaj całość »

Ochrona danych osobowych – czy każdy zbiór danych trzeba zgłosić do GIODO?

opublikowano: 06/04/2017, autor: Natalia Łaski, kategoria: dane osobowe

Pozostajemy w temacie ochrony danych osobowych. Jeśli są Państwo ciekawi, czy każdy zbiór danych osobowych należy zgłosić do GIODO, zapraszamy do lektury naszego artykułu.

Czytaj całość »

Ochrona danych osobowych – jak zgłosić zbiór danych do rejestracji GIODO?

opublikowano: 06/04/2017, autor: Natalia Łaski, kategoria: dane osobowe

Tym razem postanowiliśmy podzielić się z Państwem naszą wiedzą dotyczącą tematu ochrony danych osobowych. A dokładnie, jak we właściwy sposób dokonać zgłoszenia zbioru danych do rejestracji GIODO. Zapraszamy do lektury!

Czytaj całość »

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

opublikowano: 16/03/2017, autor: Beata Zyśk, kategoria: spółki

Aby ułatwić Państwu proces założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w tradycyjny sposób, przygotowaliśmy przewodnik do pobrania, w którym wyszczególnione zostały wszystkie potrzebne do tego celu dokumenty. Cała procedura nie jest trudna. Zapraszamy do lektury oraz do kontaktu w razie pytań.

Czytaj całość »

Wykorzystanie zdjęć budynków – zdjęcia elewacji i zdjęcia wnętrz

opublikowano: 14/02/2017, autor: Natalia Łaski, kategoria: prawo autorskie

Często otrzymujemy pytania od fotografów, wydawców książek czy producentów filmowych dotyczące możliwości komercyjnego wykorzystania zdjęć lub ujęć filmowych budynków – zarówno ich elewacji, jak i wnętrz. Poniżej postaram się w jasny sposób opisać istotne aspekty tego tematu. Zapraszam do lektury.

Czytaj całość »

Ewidencja czasu pracy i minimalna stawka godzinowa w umowach zlecenia

opublikowano: 27/01/2017, autor: Iwona Osiak, kategoria: wszystkie

Poprzez nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r. (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) wprowadzone zostały zmiany w zakresie ewidencji czasu pracy. Czego dotyczą zmiany w przepisach? Od kiedy obowiązują i jakie mają znaczenie dla przeciętnego przedsiębiorcy? Czy odnoszą się do wykonywania pracy na podstawie innych umów niż umowa zlecenia? Odpowiedzi na wszystkie pytania zawarliśmy w artykule. Zapraszamy do lektury.

Czytaj całość »

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową

opublikowano: 29/08/2016, autor: Iwona Osiak, kategoria: spółki

Przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową, jak się nam wydaje, jest najczęściej przeprowadzanym rodzajem przekształcenia. Przy tym, bezpośrednia zmiana formy prowadzonej działalności z jednoosobowej działalności gospodarczej (rejestrowanej w CEIDG) w spółkę komandytową nie jest jeszcze możliwa („jeszcze” bo wiemy, że planowane są zmiany w tym zakresie). Procedura ta dokonywana jest zatem pośrednio, w dwóch etapach. W pierwszej kolejności dokonuje się przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a dopiero po zakończeniu tych czynności, powstały podmiot (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) przekształca się w spółkę komandytową. Zapraszamy do lektury.

Czytaj całość »

Odpowiedzialność członków zarządu fundacji

opublikowano: 16/12/2015, autor: Iwona Osiak, kategoria: spółki

Pracujemy z kilkoma fundacjami. Często słyszymy pytanie, o zakres odpowiedzialności członków zarządu fundacji, w szczególności, czy odpowiadają za zobowiązania (długi) fundacji. Poniżej nasza odpowiedź na to pytanie, bo zakładamy, że liczba zainteresowanych osób może okazać się większa.

Czytaj całość »

Likwidacja spółki z o.o.

opublikowano: 12/11/2015, autor: Iwona Osiak, kategoria: spółki

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy chcą zakończyć działalność spółki muszą przeprowadzić jej likwidację. Procedura likwidacji z punktu widzenia prawno-księgowego nie jest nadmiernie skomplikowaną czynnością, jej trudność może jednak wynikać z długotrwałości całego procesu. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, postaramy się w przejrzysty sposób opisać jej przebieg.

Czytaj całość »

Czy ZUS może kwestionować umowy o dzieło?

opublikowano: 28/10/2015, autor: Iwona Osiak, kategoria: zus

Wszyscy przywykliśmy do zmasowanych kontroli ZUS dotyczących umów o dzieło zawieranych przez przedsiębiorców. Przebiegają one najczęściej wedle schematu: w trakcie kontroli ZUS dochodzi do wniosku, że umowy o dzieło to jednak umowy zlecenia (albo umowy, do których stosuje się przepisy o zleceniu), przedsiębiorca nie płaci dobrowolnie zaległych składek, ZUS wydaje decyzję, w której stwierdza, że dany współpracownik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom wskazując okres ubezpieczenia i podstawę wymiaru składek. Przedsiębiorca odwołuje się do sądu. Pytanie, czy rzeczywiście ZUS jest uprawniony do tego, żeby samodzielnie kwestionować umowy o dzieło i stwierdzać, że to jednak inne umowy? Naszym zdaniem – raczej nie.

Czytaj całość »

Odmowa zapłaty wynagrodzenia

opublikowano: 28/05/2014, autor: Iwona Osiak, kategoria: zus

Postanowiliśmy dzielić się tutaj również doświadczeniami i spostrzeżeniami z prowadzonych (i zakończonych) przez nas spraw i projektów. W większości opisy spraw będą anonimowe i będę jedynie inspirowane rzeczywistością. Będziemy opisywać to co naszym zdaniem jest ciekawe (na tyle, na ile zagadnienia prawne mogą być ciekawe), problematyczne lub może okazać się pomocne dla osoby czytającej. Zaczynamy.

Czytaj całość »

Kontrole ZUS – czy umowy o dzieło są bezpieczne?

opublikowano: 06/05/2014, autor: Iwona Osiak, kategoria: zus

Coraz częściej zwracają się do nas klienci z pytaniami dotyczącymi kontroli przeprowadzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz kwestionowaniem przez ZUS umów o dzieło i uznawaniem ich za umowy zlecenia (lub umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia). Wiąże się to oczywiście z faktem, że umowy zlecenia są oskładkowane, a umowy o dzieło jeszcze nie. ZUS uznając daną umowę za umowę zlecenie nakazuje przedsiębiorcy zapłacić składki za cały dotychczasowych czas trwania umowy wraz z odsetkami za opóźnienie. Skutki takiej decyzji dla kondycji finansowej przedsiębiorcy mogą być bardzo poważne.

Czytaj całość »

Czy ściąganie plików jest legalne?

opublikowano: 06/05/2014, autor: Paweł Chojecki, kategoria: prawo autorskie

Pytanie, czy można legalnie ściągać pliki z internetu było już wielokrotnie omawiane i nie byłoby większego sensu wracać do niego po raz kolejny, gdyby nie niedawne orzeczenie Trybunału.

Czytaj całość »

Czy można sprzedać wersję cyfrową gry (sprawy UsedSoft i Nintendo)?

opublikowano: 24/02/2014, autor: Paweł Chojecki, kategoria: prawo autorskie

Czy można (od)sprzedać wersję cyfrową gry, którą kupiliśmy? Czy można (od)sprzedać e-booka, mp3?

Problem z odsprzedażą cyfrowych wersji programów komputerowych, gier i innych cyfrowych utworów chronionych prawem autorskim dotyczy przede wszystkim tego, czy prawo wyczerpania aktualizuje się również w przypadku pierwszej sprzedaży kopii niematerialnej utworu?

Czytaj całość »

Metawyszukiwarki – w Polsce były OK, a jak będzie po unijnym wyroku?

opublikowano: 10/02/2014, autor: Paweł Chojecki, kategoria: prawo autorskie

Rozbieżności w orzecznictwie nie są czymś nadzwyczajnym. Ciekawa rozbieżność wystąpiła ostatnio pomiędzy orzeczeniem polskiego sądu i unijnego Trybunału (CJEU) w ocenie działalności metawyszukiwarek. Jest to o tyle ciekawe, że orzeczenie polskiego sądu wydaje się być rozsądniejsze, bardziej przemyślane i lepiej uzasadnione. Jednak to orzeczenie Trybunału będzie teraz elementem systemu prawna wspólnotowego wiążącym również polskie sądy.

Czytaj całość »

Podwyższenie kapitału zakładowego za wkłady w walucie obcej

opublikowano: 18/07/2013, autor: Iwona Osiak, kategoria: spółki

Jakiś czas temu klient będący wspólnikiem w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zwrócił się do mnie z pytaniem czy spółka może dokonać podwyższenia kapitału w euro.

Polskie prawo nie przewiduje możliwości określenia wartości kapitału zakładowego spółki z ograniczą odpowiedzialnością w euro, więc podwyższenie kapitału w euro jest również niemożliwe. Nie ma jednak przeszkód, żeby wkłady na podwyższony kapitał zakładowy (określony w złotówkach) były wnoszone w euro lub jakiejkolwiek innej obcej walucie.

Czytaj całość »

Wzór umowy o dzieło z prawami autorskimi

opublikowano: 28/05/2013, autor: Paweł Chojecki, kategoria: prawo autorskie

Oto druga część kursu o prawach autorskich. Skoro już wiemy, czym są prawa autorskie, że można je przenosić lub udzielać do nich licencji, to czas na praktyczny aspekt. Dość często spotykamy się z sytuacją, w której jakaś instytucja (organizacja) zleca wykonanie praw kreatywnych, prace te zostają wykonane i następnie są wykorzystywane, a po jakimś czasie okazuje się, że nie wiadomo (wiadomo – prawo to wie, ale strony nie wiedzą), czyje są prawa autorskie, co może która strona zrobić ze stworzonym dziełem. Dość łatwo temu zaradzić – warto przed zleceniem wykonania prac podpisać prostą umowę o dzieło. Nie kosztuje to dużo wysiłku – w nieskomplikowanych sytuacjach można podpisać niedługą i nieskomplikowaną umowę, która ureguluje sytuację prawną stron.

Czytaj całość »

Wzór protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników

opublikowano: 13/05/2013, autor: Iwona Osiak, kategoria: spółki

Prawdopodobnie zdecydowana większość spółek zarejestrowanych w Polsce wybrała sobie rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym (lub nie wybrała w ogóle i taki rok ma automatycznie). Piszę prawdopodobnie ponieważ nigdy nie prowadziłam żadnych badań w tym zakresie i wynika to wyłącznie z mojego doświadczenia (oraz narzekania referendarzy sądowych na konieczność intensywnej pracy w lipcu). Prawdopodobnie więc w najbliższym czasie w rożnych spółką będą obywać się zgromadzenia wspólników, których przedmiotem będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Postanowiłam więc podzielić się moim wzorem protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.

Czytaj całość »

Życie w sieci po śmierci – czy trzeba zmieniać prawo?

opublikowano: 13/05/2013, autor: Paweł Chojecki, kategoria: prawo autorskie

Co stanie się z naszą pocztą e-mail (np. na gmailu, hotmailu itp.) po naszej śmierci? Co z naszymi kontami na portalach społecznościowych? Co z naszymi kontami w grach online? Co z wykupionymi dostępami do serwisów muzycznych, zakupionymi plikami z muzyką i ebookami, gdy umrzemy?

Czytaj całość »

Prawa autorskie w 10 minut – cz. I

opublikowano: 10/05/2013, autor: Paweł Chojecki, kategoria: prawo autorskie

Najkrócej, o prawa autorskich, jak się da:

Czym są prawa autorskie?

Prawa autorskie chronią każdy oryginalny przejaw działalności kreatywnej, czyli, jak nazywa to ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: utwór.

Czytaj całość »

Wykorzystanie cudzego znaku towarowego w Google AdWords

opublikowano: 27/02/2013, autor: Paweł Chojecki, kategoria: prawo autorskie

Zakładam, że każdy wie, na czym polega usługa Google AdWords. Jeżeli nie - google it.

Od około dekady, z różnych zakątków świata, docierają informacje prasowe o dziesiątkach toczących się postępowań sądowych dotyczących wykorzystania znaków towarowych w systemie AdWords. Przedsiębiorcy spierają się o to, czy konkurent może korzystać z cudzego znaku towarowego, żeby wyświetlać swoje reklamy w AdWords.

To można, czy nie można korzystać ze znaku konkurenta (mówimy o wykorzystaniu identycznego znaku), żeby wyświetlać swoje reklamy w Googlu?

Czytaj całość »

Potrzebujesz pomocy prawnej?