english

Iwona Osiak

radca prawny, partner

Iwona Osiak ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. W 2011 roku po ukończeniu aplikacji, zdała egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych. Przez wiele lat współpracowała z kilkoma dużymi warszawskimi kancelariami prawnymi. Od 2013 roku pełni funkcję partnera w kancelarii OPC.

Iwona Osiak specjalizuje się w prawie korporacyjnym i prawie podatkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w tych dziedzinach prawa.

Jej doświadczenie obejmuje w szczególności:

w zakresie prawa korporacyjnego:

 • łączenie spółek: (i) doradztwo w zakresie procesu łączenia czterech spółek powiązanych z branży budowlanej – doradztwo w zakresie sposobu przeprowadzenia procesu łączenia oraz prowadzenie procesu łączenia; (ii) połączenie spółek z branży finansowej;
 • podział spółek: (i) podział przez wydzielanie spółki z branży finansowej – doradztwo w zakresie prowadzenia podziału;
 • due diligence: (i) przeprowadzenie due diligence korporacyjnego spółki z branży edukacyjnej; (ii) przeprowadzenie due diligence korporacyjnego spółki z branży nieruchomościowej;
 • tworzenie i likwidacja spółek: doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności przez spółki zagraniczne w Polsce – prowadzenie procesów tworzenia spółek w tym SPV m.in. dla spółki z branży finansowej, spółki z branży budowlanej, (ii) likwidacja spółki z branży spożywczej – przeprowadzenie procesu likwidacji;
 • transakcje: (i) przygotowywanie umów sprzedaży udziałów pomiędzy spółkami powiązanymi z branży budowlanej; (ii) przygotowywanie umów sprzedaży udziałów dla spółki z branży spożywczej;
 • bieżąca obsługa korporacyjna: prowadzenie bieżącej obsługi w zakresie spraw korporacyjnych dla spółek krajowych i zagranicznych (podwyższenia kapitału, umarzanie udziałów, regulaminy organów wewnętrznych, zmiany w organach wewnętrznych) z branży budowlanej, spożywczej oraz edukacyjnej.

w zakresie prawa podatkowego:

 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej procesu łączenia spółek z branży budowlanej;
 • doradztwo w zakresie opodatkowania podziału spółek z branży finansowej;
 • doradztwo na rzecz spółki z branży spożywczej w zakresie strategii postępowania w sporze z organami podatkowym i celnymi, co do podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym;
 • doradztwo w zakresie opodatkowania działań marketingowych na rzecz podmiotów wspomagających agencje reklamowe;
 • bieżące doradztwo w zakresie podatku VAT, CIT, PCC dla spółek z branży spożywczej, budowlanej, edukacyjnej.

Publikacje:

Potrzebujesz pomocy prawnej?