english

Prawo korporacyjne. Transakcje

Doradzamy przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach naszej praktyki pomagamy przy zakładaniu i rejestracji spółek oraz oddziałów i przedstawicielstw spółek zagranicznych. Asystujemy w przygotowaniu i przeprowadzaniu walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników a także posiedzeń zarządów i rad nadzorczych. Doradzamy przy tworzeniu ładu korporacyjnego spółek, w tym tworzeniu regulaminów wewnętrznych. Pomagamy również w ułożeniu relacji pomiędzy wspólnikami i w rozwiązywaniu ewentualnych sporów między wspólnikami i akcjonariuszami.

Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie transakcji zbycia, nabycia udziałów lub akcji w spółkach. Przeprowadzamy procesy łączenia, podziału i przekształcania spółek. Pomagamy wybrać optymalne struktury transakcji oraz ich realizację na poszczególnych etapach.

Ponadto, doradzamy przy likwidacji spółek, oddziałów i przedstawicielstw.

Potrzebujesz pomocy prawnej?