english

Prawo podatkowe

Pomagamy kompleksowo rozwiązywać problemy podatkowe, wspomagamy klientów w zakresie prawidłowego wykonania obowiązków podatkowych.

Nasze praktyka obejmuje zagadnienia dotyczące podatków dochodowych, podatku od towarów i usług (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych.

Pomagamy klientom w przygotowaniu wniosków do organów podatkowych o wydanie pisemnych interpretacji przepisów prawa, wniosków o usunięcie naruszenia prawa, jak również skarg do sądów administracyjnych. Doradzamy w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi.

Pomagamy przy wyborze rozwiązań pozwalających osiągnąć cele gospodarcze przy minimalnych obciążeniach podatkowych. W zależności od potrzeb poszukujemy rozwiązań pozwalających minimalizować koszty podatkowe bieżącej działalności, wypłaty zysków lub zakończenia prowadzonej działalności.

Zapewniamy doradztwo podatkowe na każdym z etapów planowanych transakcji łączenia, przekształcania, podziału spółek.

Potrzebujesz pomocy prawnej?