english

Rozwiązywanie sporów

Pomagamy klientom rozwiązywać ich spory. Mediujemy, negocjujemy, staramy się rozstrzygnąć je polubownie.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Jesteśmy zadania, że recepta na sukces w sporze jest prosta, a składa się na nią rzetelność, prostota i dobre wrażenie.

Rzetelność to nasza znajomość prawa materialnego i procedur. To staranne przygotowywanie strategii postępowania, gruntowne analizy i skrupulatne przygotowywanie pism i argumentacji prawnej.
Prostota, to nasza umiejętność przejrzystego i zrozumiałego przedstawienia skomplikowanych okoliczności faktycznych i prawnych.
Dobre wrażenie to schludny ubiór, dobre maniery i uprzejmość.

Wszystko po to, by osoba (sędzia, arbiter) rozstrzygający o sporze naszego klienta, widział w nas i w naszym kliencie tych, którzy mają rację co do prawa, ale również tych, których prawa zasługują na pomoc i ochronę.

Potrzebujesz pomocy prawnej?