english

Masz pytanie? Porozmawiajmy!

Wzór protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników
Kategoria: spółki

Załączamy dla Państwa wzór protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli potrzebują Państwo zmodyfikować ten protokół, dodać do niego inne punkty porządku obrad lub przygotować protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników – zapraszamy do kontaktu.

Prawdopodobnie zdecydowana większość spółek zarejestrowanych w Polsce wybrała sobie rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym (lub nie wybrała w ogóle i taki rok ma automatycznie). Piszę prawdopodobnie ponieważ nigdy nie prowadziłam żadnych badań w tym zakresie i wynika to wyłącznie z mojego doświadczenia (oraz narzekania referendarzy sądowych na konieczność intensywnej pracy w lipcu). Prawdopodobnie więc w najbliższym czasie w rożnych spółką będą obywać się zgromadzenia wspólników, których przedmiotem będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Postanowiłam więc podzielić się moim wzorem protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.

Pobierz wzór »
Wzór jest oczywiście tylko wzorem i będzie wymagać różnym modyfikacji w zależności od sytuacji w konkretnej spółce.

Po pierwsze, wzór został przygotowany dla spółki, która ma więcej niż jednego wspólnika. W przypadku spółek jednoosobowych będzie trochę inny – prostszy.

Wzór został przygotowany przy założeniu że zgromadzenie wspólników zostało formalnie zwołane. Oczywiście zwyczajne zgromadzenie może się odbyć bez formalnego zwołania, to jest w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych.

We wzorze zysk wypracowany przez spółkę został podzielony i częściowo zatrzymany w spółce a częściowo wypłacony wspólnikom. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli w spółce są jakieś straty z lat ubiegłych to najpierw trzeba je pokryć z zysku a dopiero to co zostanie wypłacić wspólników. Jeżeli zaś nie daj boże mamy stratę nie zysk to trzeba wskazać w jaki sposób strata ta zostanie pokryta.

Przy udzielaniu absolutorium dla członków zarządu trzeba pamiętać, że jeżeli wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu to nie może głosować nad uchwałą o udzieleniu sobie absolutorium – nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.

No i jeszcze kadencja. Pamiętajmy, że co do zasady mandaty członków zarządu (zarówno w przypadkach gdy umowa spółki przewiduje z góry określony czas trwania kadencji członków zarządu, jak i w przypadkach gdy umowa spółki milczy w tym zakresie) wygasają:

na zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym sprawozdanie zarządu za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu (gdy umowa spółki milczy na temat długości kadencji członków zarządu) lub
na zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu (gdy umowa spółki przewiduje określony czas trwania kadencji członków zarządu.

Pamiętajmy więc o ponownym powołaniu członków zarządu, którym kończy się kadencja, żeby uniknąć sytuacji, że wraz z zakończeniem zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółka nie ma zarządu.

Na marginesie: gdy umowa spółki przewiduje, że członków zarządu powołuje się na wspólną kadencję, to mandaty wszystkich członków zarządu wygasają równocześnie na tym samym zwyczajnym zgromadzeniu wspólników, nawet jeśli jeden z członków zarządu został powołany np. dzień przed zwyczajnym zgromadzeniem.

Problemy, jakie ja widzę dotyczą następujących zagadnień:

Oczywiście przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia mogą być również wszelkie inne sprawy, o których chcą i mogą decydować wspólnicy. Może to być np. zmiana umowy spółki, wówczas jednak zwyczajne zgromadzenie wspólników musi być zaprotokołowane przez notariusza.

Załączniki: Protokół ZZW Wzór [DOC] | Pobierz »

opublikowano: 13/05/2013, autor: Iwona Osiak

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Potrzebujesz pomocy prawnej?