english

Masz pytanie? Porozmawiajmy!

Wzór umowy o dzieło z prawami autorskimi
Kategoria: prawo autorskie

Załączamy dla Państwa wzór umowy o dzieło zawierającej postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych. Jeżeli chcą Państwo zmodyfikować tę umowę i mają w tym zakresie pytania – zapraszamy do kontaktu.

Oto druga część kursu o prawach autorskich. Skoro już wiemy, czym są prawa autorskie, że można je przenosić lub udzielać do nich licencji, to czas na praktyczny aspekt. Dość często spotykamy się z sytuacją, w której jakaś instytucja (organizacja) zleca wykonanie praw kreatywnych, prace te zostają wykonane i następnie są wykorzystywane, a po jakimś czasie okazuje się, że nie wiadomo (wiadomo – prawo to wie, ale strony nie wiedzą), czyje są prawa autorskie, co może która strona zrobić ze stworzonym dziełem. Dość łatwo temu zaradzić – warto przed zleceniem wykonania prac podpisać prostą umowę o dzieło. Nie kosztuje to dużo wysiłku – w nieskomplikowanych sytuacjach można podpisać niedługą i nieskomplikowaną umowę, która ureguluje sytuację prawną stron.

Pobierz wzór »
Udostępniamy wzór takiej nieskomplikowanej umowy o dzieło.

Wzór dotyczy zlecenia wykonania drobnej pracy kreatywnej, która nie jest programem komputerowym.

W wyniku wykonania dzieła i zapłaty umówionego wynagrodzenia, na zamawiającego przejdzie całość praw majątkowych do dzieła łącznie z prawem do wykonywania praw zależnych. We wzorze ograniczyliśmy również możliwość wykonywania przez autora dzieła (przyjmującego zamówienie) autorskich praw osobistych. Wzór napisany jest z korzyścią dla zamawiającego – strony mogą oczywiście potrzebować innego rozłożenia sił w umowie – wówczas we wzorze należy dokonać niezbędnych zmian (więcej praw zostaje u przyjmującego zamówienie, tzn. przenosi praw na mniejszej liczbie pól, z ograniczeniami albo udziela licencji).

Tak, jak wspomniałem, wzór nie dotyczy zlecenie wykonania programu komputerowego. W przypadku programów komputerowych inaczej należy opisać sam przedmiot zlecenia oraz pola eksploatacji, na których przenoszone są prawa do programu komputerowego, przez przyjmującego zamówienie.

Wzór dotyczy wykonania prostych prac kreatywnych, przy czym przez proste, rozumiem prace, które nie wymają użycia kosztownych materiałów przez przyjmującego zamówienie (choć dzieło stworzone przez taką osobę może być wybitne). Chodzi tylko o to, że wzór nie zawiera postanowień dotyczących obliczanie wynagrodzenia w sposób kosztorysowy oraz rozliczania kosztów materiałów – takie sytuacje, wymagają indywidualnego podejścia i trudno byłoby stworzyć uniwersalne rozwiązanie do umieszczenia we wzorze.

c.d.n.

Załączniki: Wzór umowy o dzieło z prawami autorskimi [DOCX] | Pobierz »

opublikowano: 28/05/2013, autor: Paweł Chojecki

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Potrzebujesz pomocy prawnej?