english

Blog

Blog to miejsce, w którym będziemy umieszczać krótkie komentarze do wydarzeń ze świata prawa. Chcemy, aby forma tych tekstów była mniej zobowiązująca i mamy nadzieję, że dzięki temu przyjemniejsza w odbiorze. Prawo bywa fascynujące i chcielibyśmy nim zainteresować również osoby, które zawodowo się nim nie zajmują.

Dobrej lektury.

Czy ZUS może kwestionować umowy o dzieło?

opublikowano: 28/10/2015, autor: Iwona Osiak, kategoria: zus

Wszyscy przywykliśmy do zmasowanych kontroli ZUS dotyczących umów o dzieło zawieranych przez przedsiębiorców. Przebiegają one najczęściej wedle schematu: w trakcie kontroli ZUS dochodzi do wniosku, że umowy o dzieło to jednak umowy zlecenia (albo umowy, do których stosuje się przepisy o zleceniu), przedsiębiorca nie płaci dobrowolnie zaległych składek, ZUS wydaje decyzję, w której stwierdza, że dany współpracownik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom wskazując okres ubezpieczenia i podstawę wymiaru składek. Przedsiębiorca odwołuje się do sądu. Pytanie, czy rzeczywiście ZUS jest uprawniony do tego, żeby samodzielnie kwestionować umowy o dzieło i stwierdzać, że to jednak inne umowy? Naszym zdaniem – raczej nie.

Czytaj całość »

Odmowa zapłaty wynagrodzenia

opublikowano: 28/05/2014, autor: Iwona Osiak, kategoria: zus

Postanowiliśmy dzielić się tutaj również doświadczeniami i spostrzeżeniami z prowadzonych (i zakończonych) przez nas spraw i projektów. W większości opisy spraw będą anonimowe i będę jedynie inspirowane rzeczywistością. Będziemy opisywać to co naszym zdaniem jest ciekawe (na tyle, na ile zagadnienia prawne mogą być ciekawe), problematyczne lub może okazać się pomocne dla osoby czytającej. Zaczynamy.

Czytaj całość »

Kontrole ZUS – czy umowy o dzieło są bezpieczne?

opublikowano: 06/05/2014, autor: Iwona Osiak, kategoria: zus

Coraz częściej zwracają się do nas klienci z pytaniami dotyczącymi kontroli przeprowadzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz kwestionowaniem przez ZUS umów o dzieło i uznawaniem ich za umowy zlecenia (lub umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia). Wiąże się to oczywiście z faktem, że umowy zlecenia są oskładkowane, a umowy o dzieło jeszcze nie. ZUS uznając daną umowę za umowę zlecenie nakazuje przedsiębiorcy zapłacić składki za cały dotychczasowych czas trwania umowy wraz z odsetkami za opóźnienie. Skutki takiej decyzji dla kondycji finansowej przedsiębiorcy mogą być bardzo poważne.

Czytaj całość »

Potrzebujesz pomocy prawnej?