Obszary naszej działalności

Specjalizacje

Znajdziemy rozwiązanie. Sprawdź nas w swoim teamie.

Ekspert: Jarosław Karapuda – skontaktuj się

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu sporów. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i mediacjach.

Mediujemy, negocjujemy, proponujemy rozwiązania. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, a strategię działania opracowujemy w oparciu o szczegółową analizę potrzeb klienta. Umiemy słuchać, nie boimy się wrażliwych tematów oraz niestandardowych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że nie ma konfliktu, którego nie da się załagodzić i rozwiązać.

Jak możemy pomóc?

 • służymy wsparciem w sytuacjach prowadzących do potencjalnego sporu;
 • dokonujemy ewaluacji ryzyka dotyczącego potencjalnych sporów;
 • doradzamy i reprezentujemy klientów na każdym etapie
  postępowań sądowych i arbitrażowych;
 • reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowań egzekucyjnych.

Ekspert: Anna Molenda – skontaktuj się

Pomagamy klientom zarządzać tym, co mają najcenniejsze: utworami, wzorami, znakami towarowymi, wynalazkami.

Chronimy ich prawa i zwalczamy nieuczciwą konkurencję.

Doradzamy przy uruchamianiu i prowadzeniu przedsięwzięć na rynku nowych technologii.

Oferujemy kompleksową pomoc: od konstruowania umów dotyczących praw majątkowych, dostawy rozwiązań technologicznych czy ochrony znaku towarowego, po doradztwo przy kampaniach marketingowych oraz prowadzenie komunikacji z zewnętrznymi usługodawcami.

Jak możemy pomóc?

 • pomagamy w pełnym zabezpieczaniu praw majątkowych;
 • budujemy i egzekwujemy strategię ochrony znaków towarowych;
 • tworzymy i wdrażamy system ochrony wzorów przemysłowych;
 • prowadzimy postępowania cywilnie, administracyjne i karne z zakresu ochrony znaków towarowych;
 • reprezentujemy klientów w sporach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji;
 • reprezentujemy klientów w sporach dotyczących reklamy porównawczej oraz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji;
 • doradzamy w prawnych aspektach uruchamiania produktów e-commerce i tworzeniu narzędzi komunikacji z użytkownikiem;
 • doradzamy w opracowywaniu i wdrażaniu systemu dystrybucji usług on-line;
 • opracowujemy i koordynujemy wdrażanie systemu licencji na oprogramowanie dla biznesu;
 • oferujemy stałe wsparcie w procesie koordynacji działań agencji reklamowych i agencji PR;
 • budujemy strategie marketingowe dla produktów wrażliwych;
 • prowadzimy postępowania administracyjne w Urzędzie Patentowym RP i w Urzędzie Harmonizacji Wspólnego
  Rynku (OHIM).

Ekspert: Anna Molenda – skontaktuj się

Reprezentujemy i wspieramy klientów w obszarach związanych z uprawnieniami, roszczeniami i odpowiedzialnością prawną pracodawców.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w dziedzinie prawa pracy na każdym etapie rozwoju biznesu. Pomagamy w tworzeniu, prowadzeniu i analizie dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Reprezentujemy pracodawców w sporach z pracownikami.

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu stosunków pracy, także w ramach zwolnień grupowych, zachowując przy tym najwyższe standardy etyczne.

Jak możemy pomóc?

 • przygotowujemy kompleksową dokumentację pracowniczą;
 • przeprowadzamy audyty dokumentacji pracowniczej;
 • tworzymy regulaminy, w tym regulamin pracy i wynagradzania;
 • przygotowujemy i koordynujemy przeprowadzenie procedur zwolnień grupowych;
 • reprezentujemy klientów w sporach sądowych z byłymi pracownikami.

Ekspert: Beata Zyśk-Tokarska – skontaktuj się 

Zajmujemy się kompleksowym doradztwem, oferujemy swoją wiedzę i doświadczenie wspierając w podejmowaniu decyzji biznesowych, pomagamy w tworzeniu i opiniowaniu umów, negocjujemy z kontrahentami.

Klientom polskim i zagranicznym pomagamy przy wyborze optymalnej formy działalności, przeprowadzamy ich przez proces zakładania, likwidacji, podziału czy przekształcenia spółki. Podpowiadamy, jak wybrać optymalne warunki transakcji i uczestniczymy w tych procesach na każdym etapie.

Jak możemy pomóc?

 • pomagamy w procesie rejestracji i tworzenia spółek;
 • przeprowadzamy proces likwidacji spółek;
 • reprezentujemy klientów w procesie łączenia, przekształcania oraz podziału spółek, w tym podziału przez wydzielenie;
 • zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie transakcji zbycia, nabycia udziałów lub akcji w spółkach;
 • pośredniczymy w relacjach między wspólnikami i pomagamy w rozwiązywaniu ewentualnych sporów między wspólnikami i akcjonariuszami;
 • przygotowujemy umowy sprzedaży udziałów pomiędzy spółkami;
 • doradzamy spółkom zagranicznym w zakresie wyboru formy prawnej działalności w Polsce;
 • prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną spółek w takich dziedzinach, jak: podwyższanie kapitału, umarzanie udziałów, tworzenie regulaminów wewnętrznych czy zmiany w organach zarządzających.

Ekspert: Katarzyna Płonkowska – skontaktuj się  

W obszarze prawa zamówień publicznych oferujemy wsparcie zarówno zamawiającym, jak i oferentom. Jesteśmy aktywni we wszystkich etapach procesu i dbamy o jego sprawny przebieg. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, opracowywaniu umów na realizację zamówień oraz tworzeniu ofert. Nasze doświadczenie obejmuje również zagadnienia związane z bazą konkurencyjności.

Lata praktyki i głębokie zrozumienie procedur umożliwiają nam pewne nawigowanie w gąszczu przepisów i skuteczne wspieranie klientów w postępowaniach realizowanych w oparciu o prawo zamówień publicznych.

Jak możemy pomóc?

 • wspieramy klientów na etapie prowadzenia przetargu oraz zamówienia z wolnej ręki;
 • tworzymy dokumentację przetargową;
 • przygotowujemy i opiniujemy umowy;
 • przygotowujemy analizy i opinie prawne dotyczące prawa zamówień publicznych;
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • sporządzamy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Więcej o OPC

Dowiedz się więcej o branżach, w których się specjalizujemy i poznaj nasz zespół.